/catalog/296695a3fdd74f71b4ced1996c9b6856//Document/488480491106373.html/Document/488479777673285.html/Document/488131539537989.html/Document/488129496956997.html/Document/487787449102405.html/Document/487786620837957.html/Document/487425698246725.html/Document/487425161941061.html/Document/487077007417413.html/Document/487076470157381.html/Document/486012783796293.html/Document/486011843792965.html/Document/485654058504261.html/Document/485653628149829.html/Document/485285488848965.html/Document/485005121204293.html/Document/485004810907717.html/Document/483634668224581.html/Document/483162688110661.html/Document/482456439619653.html/Document/480691329347653.html/Document/479981549019205.html/Document/479640516874309.html/Document/478581868011589.html/Document/478211995488325.html/Document/477860005101637.html/Document/477516631253061.html/Document/476091023597637.html/Document/475748190408773.html/Document/475747825885253.html/Document/475390229778501.html/Document/475389762682949.html/Document/475021811523653.html/Document/475021482278981.html/Document/474681074966597.html/Document/474680715309125.html/Document/473641910472773.html/Document/473641599152197.html/Document/472917246013509.html/Document/472916949708869.html/Document/472553316364357.html/Document/472553009672261.html/Document/472222551654469.html/Document/472222166081605.html/Document/470772911669317.html/Document/470772523974725.html/Document/470491812298821.html/Document/470491020734533.html/Document/470144418017349.html/Document/470144062480453.html/Document/469355727437893.html/Document/469355344896069.html/Document/469002772238405.html/Document/469002372866117.html/Document/465854760509509.html/Document/465854252036165.html/Document/465481503801413.html/Document/465481068789829.html/Document/465193214992453.html/Document/465192312610885.html/Document/464860703494213.html/Document/464860235079749.html/Document/463357444149317.html/Document/463351258955845.html/Document/462989079121989.html/Document/462988335923269.html/Document/462660239003717.html/Document/462658920042565.html/Document/461304163098693.html/Document/461301616328773.html/Document/460881708830789.html/Document/460876803891269.html/Document/460520743743557.html/Document/460513554071621.html/Document/460169107955781.html/Document/460168465489989.html/Document/459825920966725.html/Document/459825340420165.html/Document/458389364535365.html/Document/458388990779461.html/Document/458052748820549.html/Document/458051490840645.html/Document/457785747443781.html/Document/457785205239877.html/Document/457346283610181.html/Document/457345117622341.html/Document/456266454548549.html/Document/456265627877445.html/Document/455911269912645.html/Document/455557920325701.html/Document/455557492965445.html/Document/455218049572933.html/Document/454857812234309.html/Document/453789017641029.html/Document/453449959817285.html/Document/453079570784325.html/Document/452403319308357.html/Document/451310486503493.html/Document/450994786713669.html/Document/450345001971781.html/Document/449962449588293.html/Document/448929358094405.html/Document/448230949081157.html/Document/447863453311045.html/Document/446102887440453.html/Document/445725270851653.html/Document/445022107115589.html/Document/443641819930693.html/Document/443271687684165.html/Document/443270796382277.html/Document/443270370861125.html/Document/441430268338245.html/Document/441419688190021.html/Document/441419056222277.html/Document/440429294637125.html/Document/438340763410501.html/Document/437986291200069.html/Document/437603819495493.html/Document/436191615103045.html/Document/435855229702213.html/Document/435147718438981.html/Document/434051877818437.html/Document/433366954807365.html/Document/432997464641605.html/Document/432628688769093.html/Document/432266670596165.html/Document/430907430723653.html/Document/428784032424005.html/Document/428385797652549.html/Document/428062862630981.html/Document/427712386293829.html/Document/426283111870533.html/Document/424188637298757.html/Document/423430430916677.html/Document/422738450387013.html/Document/421335462469701.html/Document/420956089200709.html/Document/420244068835397.html/Document/419142595375173.html/Document/418879737671749.html/Document/418156051357765.html/Document/417780141715525.html/Document/416729842651205.html/Document/416373677670469.html/Document/416014651207749.html/Document/414600654966853.html/Document/414232150913093.html/Document/413894034452549.html/Document/411749575036997.html/Document/411444007235653.html/Document/410989555187781.html/Document/410365315555397.html/Document/408937260335173.html/Document/408592682856517.html/Document/408239118336069.html/Document/402940329152581.html/Document/401521045061701.html/Document/401149456379973.html/Document/400819542675525.html/Document/400464907001925.html/Document/399363703992389.html/Document/399019061391429.html/Document/398327264952389.html/Document/397988956139589.html/Document/396547962679365.html/Document/396188926316613.html/Document/395839580831813.html/Document/395509538283589.html/Document/393696815161413.html/Document/393356444545093.html/Document/393008819511365.html/Document/391891180220485.html/Document/391256916983877.html/Document/390918744105029.html/Document/390528820486213.html/Document/389136971677765.html/Document/388763822231621.html/Document/388416565977157.html/Document/388045527777349.html/Document/386637062586437.html/Document/386290355249221.html/Document/386290343432261.html/Document/385922848862277.html/Document/384498574901317.html/Document/384178599956549.html/Document/383813990293573.html/Document/383450832826437.html/Document/383112784425029.html/Document/381983009394757.html/Document/381676021035077.html/Document/381338668412997.html/Document/380973198676037.html/Document/380625301606469.html/Document/376028059926597.html/Document/374587749163077.html/Document/374252417724485.html/Document/373905092177989.html/Document/373540837523525.html/Document/373226847809605.html/Document/311601443917893.html/Document/311285189517381.html/Document/310134890274885.html/Document/309794452426821.html/Document/309507604934725.html/Document/304898482892869.html/Document/304549706600517.html/Document/304188584996933.html/Document/303818784497733.html/Document/302700517105733.html/Document/302416475320389.html/Document/302077848256581.html/Document/301288627347525.html/Document/300279638184005.html/Document/274792263872581.html/Document/273024381308997.html/Document/272683642789957.html/Document/272351623921733.html/Document/271961406242885.html/Document/271560844214341.html/Document/270477420015685.html/Document/269881559916613.html/catalog/c51244b85e704db9a2a34ca396e9fe27//Document/375674108960837.html/Document/340619525128261.html/Document/340263572500549.html/Document/337103780888645.html/Document/336726028042309.html/Document/336395351863365.html/Document/336019384291397.html/Document/334605603291205.html/Document/334264344903749.html/Document/333908786077765.html/Document/333537608929349.html/Document/332422937043013.html/Document/323979240091717.html/Document/323624591507525.html/Document/322518056206405.html/Document/322224629981253.html/Document/321870777405509.html/Document/321154810175557.html/Document/319738524639301.html/Document/319395521761349.html/Document/319038449188933.html/Document/318684198744133.html/Document/317575537291333.html/Document/316584392339525.html/Document/297463116619845.html/Document/296410729726021.html/Document/294281412902981.html/Document/289614801383493.html/Document/289336711553093.html/Document/288989717336133.html/Document/267736666357829.html

中通科技测试工具能力体系模型图总体规划介绍

前面的文章中我们讲到的了测试工具规划的模型图,本文主要讲我们围绕着这个模型图到底实践落地了哪些东西。

测试工具

我们目前测试工具落地的一个实施主要是有上图这几块。当然,我们的目标都是长远的目标,一直都在向着三大目标在发展。互联网技术更新迭代是非常快的,有些部分的一些技术、工具的也都是根据需求在不断改进的,团队的各个方面也都在做相应的改进和提升。

测试工具

第一部分,我们前面也讲过,团队的规模比较小的时候,那我们考虑的可能不是一些自动化、工具相关的,我们会考虑最直接的测试结果,我们测试最基本的一些准入准出等结果等等。

测试工具

到第二阶段的时候,当我们的人员越来越多了,规模也越来越大了,然后测试的周期、应用的迭代也非常非常快了,各个技术栈的类型也非常多了。这时候我们就需要有一支专门的团队,去负责我们的自动化这一块。


第二块是精准自动化的一个平台。咱们前面也有提到这块,主要是自动化的运行管理。我们的自动化脚本可以在上面运行,然后可以在上面配置一些运行的策略。也可以对用例进行一些管理,用例的回归、脚本的精准推送,用例和代码对应的关系等等。API自动化、APP自动化、UI自动化、MOCK自动化都覆盖了,这是第二阶段。

测试工具

第三阶段我们刚刚也有提到过,当我们的一个应用到达一定的量的时候,其实每天的业务交互量是非常大的,这个时候我们要尤其关注一个点,就是性能。大家都知道中通快递在双十一的时候,订单量是非常非常大的,这个后面都会给大家再看一下。
在这种大促的时候,对性能的要求是非常高的,需要在非常高的并发量的情况下,保持系统的稳定性,这块就是我们的性能测试部分。

在这一块主要有分布式压测,我们利用一些低配置的资源,通过一些分布式压测手段,也能够达到一些高并发的一些压测场景,还有一些基线追踪和性能预警。


还有就是一些线上数据分析采集,对内存的一些分析,线程分析等等。性能测试这一块,我们是用的一些第三方的工具去做的。通过第三方工具去做一些内存之类的分析,去辅助我们的研发快速定位一些业务线、业务场景的性能瓶颈。

测试工具

上图这一块是一直在改进的,刚刚也有讲到,根据不同的团队规模、技术的迭代等等,一些工具也需要不断更新迭代,才能够满足我们业务场景的需要。主要是在我们的保障门户这边。在创新idea、专利、软著、个人的一些发展计划、发展导师这块的也是在不断的持续改进,希望可以给团队的测试小伙伴能够提供一个更好的发展空间。


工具服务这块,从一开始的一些配置服务、模版管理、文件存储,到后面我们也提供一些消息的推送啊,平台里工具的一些优化、造数据的一些工具。下单、推送mq消息,也是做了一些挡板的工作。


也就是说我们的团队成员,他如果要去测我们的一个订单的一个签收功能。从收发到派签,最后一个环节是签收,前面这几个环节如果需要数据的话,他就可以通过这个工具去把这个前面的这些数据给造起来。


最后一个是我们的一个移动专项测试平台,这个测试平台目前主要就是一些稳定性测试、流量测试、安装卸载、电量测试等等。


其实大家可以看到前面我们的工具模型图里面的东西是非常多的,但是实际上实现落地的就这些。这其实是一个从0到1的不断向前改进的过程。

 

以上就是中通科技测试工具能力体系模型图总体规划介绍介绍的全部内容,接下来的文章我们会继续为大家展开分享我们的数据链路图是怎样的。