/catalog/296695a3fdd74f71b4ced1996c9b6856//Document/424188637298757.html/Document/423430430916677.html/Document/422738450387013.html/Document/421335462469701.html/Document/420956089200709.html/Document/420244068835397.html/Document/419142595375173.html/Document/418879737671749.html/Document/418156051357765.html/Document/417780141715525.html/Document/416729842651205.html/Document/416373677670469.html/Document/416014651207749.html/Document/414600654966853.html/Document/414232150913093.html/Document/413894034452549.html/Document/411749575036997.html/Document/411444007235653.html/Document/410989555187781.html/Document/410365315555397.html/Document/408937260335173.html/Document/408592682856517.html/Document/408239118336069.html/Document/402940329152581.html/Document/401521045061701.html/Document/401149456379973.html/Document/400819542675525.html/Document/400464907001925.html/Document/399363703992389.html/Document/399019061391429.html/Document/398327264952389.html/Document/397988956139589.html/Document/396547962679365.html/Document/396188926316613.html/Document/395839580831813.html/Document/395509538283589.html/Document/393696815161413.html/Document/393356444545093.html/Document/393008819511365.html/Document/391891180220485.html/Document/391256916983877.html/Document/390918744105029.html/Document/390528820486213.html/Document/389136971677765.html/Document/388763822231621.html/Document/388416565977157.html/Document/388045527777349.html/Document/386637062586437.html/Document/386290355249221.html/Document/386290343432261.html/Document/385922848862277.html/Document/384498574901317.html/Document/384178599956549.html/Document/383813990293573.html/Document/383450832826437.html/Document/383112784425029.html/Document/381983009394757.html/Document/381676021035077.html/Document/381338668412997.html/Document/380973198676037.html/Document/380625301606469.html/Document/376028059926597.html/Document/374587749163077.html/Document/374252417724485.html/Document/373905092177989.html/Document/373540837523525.html/Document/373226847809605.html/Document/311601443917893.html/Document/311285189517381.html/Document/310134890274885.html/Document/309794452426821.html/Document/309507604934725.html/Document/304898482892869.html/Document/304549706600517.html/Document/304188584996933.html/Document/303818784497733.html/Document/302700517105733.html/Document/302416475320389.html/Document/302077848256581.html/Document/301288627347525.html/Document/300279638184005.html/Document/274792263872581.html/Document/273024381308997.html/Document/272683642789957.html/Document/272351623921733.html/Document/271961406242885.html/Document/271560844214341.html/Document/270477420015685.html/Document/269881559916613.html/catalog/c51244b85e704db9a2a34ca396e9fe27//Document/375674108960837.html/Document/340619525128261.html/Document/340263572500549.html/Document/337103780888645.html/Document/336726028042309.html/Document/336395351863365.html/Document/336019384291397.html/Document/334605603291205.html/Document/334264344903749.html/Document/333908786077765.html/Document/333537608929349.html/Document/332422937043013.html/Document/323979240091717.html/Document/323624591507525.html/Document/322518056206405.html/Document/322224629981253.html/Document/321870777405509.html/Document/321154810175557.html/Document/319738524639301.html/Document/319395521761349.html/Document/319038449188933.html/Document/318684198744133.html/Document/317575537291333.html/Document/316584392339525.html/Document/297463116619845.html/Document/296410729726021.html/Document/294281412902981.html/Document/289614801383493.html/Document/289336711553093.html/Document/288989717336133.html/Document/267736666357829.html

从DevOps到DevSecOps,企业正在面临哪些风险?

相信大家对DevOps这个概念都已经不陌生了,这是很多年前就已经很火的一个概念,我们很多企业用户都已经开始实施或者计划实施。讲到DevOps不得不提到现在企业级的软件越来越复杂,发布频率也越来越高。DevOps的特点和价值就是要提高效率,加速业务发展。

企业级软件现状

随着应用发布的频率越来越高,我们会发现,安全已经跟不上DevOps的节奏了,并且伴随着DevOps,也带来了更多的安全风险和漏洞。我们一直在提倡敏捷开发、敏捷测试,一切都要敏捷和高效,但是我们开发的代码的安全性问题越来越多,风险也越来越大,DevSecOps应运而生。

企业面临的风险主要体现在哪些方面呢?一个是合规风险,包括我们所在行业的一些行业标准、等级保护,还有一些政策法规,像网络安全法、数据安全法等等。


还有一个更为重要的是业务风险。如果我们的应用存在大量的缺陷和漏洞,将会带来很多业务层面的风险,此类风险的危害性非常大。首先是企业的核心数据可能会被泄露,泄漏是在不知不觉中发生的,可能企业系统本身还在正常的运行,但是一些企业数据、用户数据和核心的业务数据都已经被泄漏出去了。


所以首先要保证我们企业的业务系统、应用系统能够稳定地、安全地运行,不要宕机。然后要保证其安全,防止信息泄漏。这也是我们整体的一个目标,接下来我们就围绕这个目标进行展开介绍。

各类型工具存在高风险问题占比

目前,应用安全形势是非常严峻的,大家经常可以看到一些事件,像最近发生的Log4j事件,还有很多企业级的应用安全事件也层出不穷。上面图中的数据是来自IDC的权威数据,我们可以看到,79%的web应用都存在着严重的高风险问题。


web应用是重灾区,因为互联网业务首先面对的是公众,它的端口是开放的,443端口、80端口都是开放出来的,不可能关闭掉,否则就无法访问了。“大门是敞开的”,是允许公众去使用的,就很容易遭遇一些恶意的窃取或者破坏。所以这部分漏洞的占比是非常高的。


现在移动应用的发展也非常地迅猛,很多企业都在开发基于手机移动端的应用,它存在高风险漏洞的比例更高,高至88%,不论是android还是ios,都有很多潜在的高风险问题。


有一个标准——OWASP,如果大家是安全相关的人员的话,应该都会了解,它是一个公益组织,把全球的应用安全漏洞(尤其是web应用)总结出十大类别——Top10。这十大类别是目前全球(包括国内)最重要的、危害最大的、影响最大的十大类应用安全漏洞。


大家如果对这方面有兴趣,可以去了解一下。OWASP的Top10的文档,里面介绍的是非常好的,是我们目前经常会碰到的非常高风险的一些问题。


但是我们只关注Top10还远远不够,因为我们企业面对的安全问题,影响我们的系统运行的问题,在Top10之外还有很多,我们要全方位地去关注。