/catalog/296695a3fdd74f71b4ced1996c9b6856//Document/488480491106373.html/Document/488479777673285.html/Document/488131539537989.html/Document/488129496956997.html/Document/487787449102405.html/Document/487786620837957.html/Document/487425698246725.html/Document/487425161941061.html/Document/487077007417413.html/Document/487076470157381.html/Document/486012783796293.html/Document/486011843792965.html/Document/485654058504261.html/Document/485653628149829.html/Document/485285488848965.html/Document/485005121204293.html/Document/485004810907717.html/Document/483634668224581.html/Document/483162688110661.html/Document/482456439619653.html/Document/480691329347653.html/Document/479981549019205.html/Document/479640516874309.html/Document/478581868011589.html/Document/478211995488325.html/Document/477860005101637.html/Document/477516631253061.html/Document/476091023597637.html/Document/475748190408773.html/Document/475747825885253.html/Document/475390229778501.html/Document/475389762682949.html/Document/475021811523653.html/Document/475021482278981.html/Document/474681074966597.html/Document/474680715309125.html/Document/473641910472773.html/Document/473641599152197.html/Document/472917246013509.html/Document/472916949708869.html/Document/472553316364357.html/Document/472553009672261.html/Document/472222551654469.html/Document/472222166081605.html/Document/470772911669317.html/Document/470772523974725.html/Document/470491812298821.html/Document/470491020734533.html/Document/470144418017349.html/Document/470144062480453.html/Document/469355727437893.html/Document/469355344896069.html/Document/469002772238405.html/Document/469002372866117.html/Document/465854760509509.html/Document/465854252036165.html/Document/465481503801413.html/Document/465481068789829.html/Document/465193214992453.html/Document/465192312610885.html/Document/464860703494213.html/Document/464860235079749.html/Document/463357444149317.html/Document/463351258955845.html/Document/462989079121989.html/Document/462988335923269.html/Document/462660239003717.html/Document/462658920042565.html/Document/461304163098693.html/Document/461301616328773.html/Document/460881708830789.html/Document/460876803891269.html/Document/460520743743557.html/Document/460513554071621.html/Document/460169107955781.html/Document/460168465489989.html/Document/459825920966725.html/Document/459825340420165.html/Document/458389364535365.html/Document/458388990779461.html/Document/458052748820549.html/Document/458051490840645.html/Document/457785747443781.html/Document/457785205239877.html/Document/457346283610181.html/Document/457345117622341.html/Document/456266454548549.html/Document/456265627877445.html/Document/455911269912645.html/Document/455557920325701.html/Document/455557492965445.html/Document/455218049572933.html/Document/454857812234309.html/Document/453789017641029.html/Document/453449959817285.html/Document/453079570784325.html/Document/452403319308357.html/Document/451310486503493.html/Document/450994786713669.html/Document/450345001971781.html/Document/449962449588293.html/Document/448929358094405.html/Document/448230949081157.html/Document/447863453311045.html/Document/446102887440453.html/Document/445725270851653.html/Document/445022107115589.html/Document/443641819930693.html/Document/443271687684165.html/Document/443270796382277.html/Document/443270370861125.html/Document/441430268338245.html/Document/441419688190021.html/Document/441419056222277.html/Document/440429294637125.html/Document/438340763410501.html/Document/437986291200069.html/Document/437603819495493.html/Document/436191615103045.html/Document/435855229702213.html/Document/435147718438981.html/Document/434051877818437.html/Document/433366954807365.html/Document/432997464641605.html/Document/432628688769093.html/Document/432266670596165.html/Document/430907430723653.html/Document/428784032424005.html/Document/428385797652549.html/Document/428062862630981.html/Document/427712386293829.html/Document/426283111870533.html/Document/424188637298757.html/Document/423430430916677.html/Document/422738450387013.html/Document/421335462469701.html/Document/420956089200709.html/Document/420244068835397.html/Document/419142595375173.html/Document/418879737671749.html/Document/418156051357765.html/Document/417780141715525.html/Document/416729842651205.html/Document/416373677670469.html/Document/416014651207749.html/Document/414600654966853.html/Document/414232150913093.html/Document/413894034452549.html/Document/411749575036997.html/Document/411444007235653.html/Document/410989555187781.html/Document/410365315555397.html/Document/408937260335173.html/Document/408592682856517.html/Document/408239118336069.html/Document/402940329152581.html/Document/401521045061701.html/Document/401149456379973.html/Document/400819542675525.html/Document/400464907001925.html/Document/399363703992389.html/Document/399019061391429.html/Document/398327264952389.html/Document/397988956139589.html/Document/396547962679365.html/Document/396188926316613.html/Document/395839580831813.html/Document/395509538283589.html/Document/393696815161413.html/Document/393356444545093.html/Document/393008819511365.html/Document/391891180220485.html/Document/391256916983877.html/Document/390918744105029.html/Document/390528820486213.html/Document/389136971677765.html/Document/388763822231621.html/Document/388416565977157.html/Document/388045527777349.html/Document/386637062586437.html/Document/386290355249221.html/Document/386290343432261.html/Document/385922848862277.html/Document/384498574901317.html/Document/384178599956549.html/Document/383813990293573.html/Document/383450832826437.html/Document/383112784425029.html/Document/381983009394757.html/Document/381676021035077.html/Document/381338668412997.html/Document/380973198676037.html/Document/380625301606469.html/Document/376028059926597.html/Document/374587749163077.html/Document/374252417724485.html/Document/373905092177989.html/Document/373540837523525.html/Document/373226847809605.html/Document/311601443917893.html/Document/311285189517381.html/Document/310134890274885.html/Document/309794452426821.html/Document/309507604934725.html/Document/304898482892869.html/Document/304549706600517.html/Document/304188584996933.html/Document/303818784497733.html/Document/302700517105733.html/Document/302416475320389.html/Document/302077848256581.html/Document/301288627347525.html/Document/300279638184005.html/Document/274792263872581.html/Document/273024381308997.html/Document/272683642789957.html/Document/272351623921733.html/Document/271961406242885.html/Document/271560844214341.html/Document/270477420015685.html/Document/269881559916613.html/catalog/c51244b85e704db9a2a34ca396e9fe27//Document/375674108960837.html/Document/340619525128261.html/Document/340263572500549.html/Document/337103780888645.html/Document/336726028042309.html/Document/336395351863365.html/Document/336019384291397.html/Document/334605603291205.html/Document/334264344903749.html/Document/333908786077765.html/Document/333537608929349.html/Document/332422937043013.html/Document/323979240091717.html/Document/323624591507525.html/Document/322518056206405.html/Document/322224629981253.html/Document/321870777405509.html/Document/321154810175557.html/Document/319738524639301.html/Document/319395521761349.html/Document/319038449188933.html/Document/318684198744133.html/Document/317575537291333.html/Document/316584392339525.html/Document/297463116619845.html/Document/296410729726021.html/Document/294281412902981.html/Document/289614801383493.html/Document/289336711553093.html/Document/288989717336133.html/Document/267736666357829.html

CNAS软件评测实验室如何做好合同评审?

合同评审是一项很容易被忽视的重要工作,合同评审做不好的原因如业务指标压力导致的“来单就接”,不知道怎么评审或者不知道从什么地方入手评审等等。合同评审不能走过场,cnas软件评测机构合同评审不严谨不但容易埋下隐患,在cnas评审时也容易出现问题。本文我们就一下来看一下,合同评审人员、常见问题,重点关注内容等内容。

 

合同评审人员

cnas软件评测机构的合同评审人员虽然不用进行授权,但必须进行相关培训,通过考核、进行评价后才能上岗,针对该类人员也需要进行监督和能力监控。 

 

 

合同评审常见问题

1、检测依据:缺少检测依据/检测依据写错/检测依据不适用/缺少年份/未具体到方法。

2、检测项目:检测项目不明确,如多环芳烃检测/矿物质检测/XXX多少种;检测项目不规范,如用字母缩写、简写、元素符号

3、样品状态未描述,或描述错误,多个样品,样品名称有顺序,就简写为X-1~20

4、后补委托合同,代替签字

5、更改报告出具的截止日期,为了达到实验室质量目标

6、按合格/不合格项出具报告,或检测多项,最终报告中只体现合格项

7、未能识别出样品的量、储存方式等不符合检测要求

8、未能与客户充分沟通,选错方法,如某方法的检出限比客户产品的上限值还高

 

合同评审的主要内容

 

合同评审主要内容有包括客户需求是什么、实验室能力是否具备、客户是否具备配合条件、实验室实施措施与存在风险、合同内容合法合规性等。

 

1、客户需求

 

客户需求一般包括实验室资质、实验项目内容、项目用途,包括实验方法、时间节点、偏离的处理、委托要求变更沟通渠道、变更确认方式,包括结果的报告方式、传送方式、分包的处理、保密的需求等,包括检测依据(产品标准或技术参数)、结果判断依据、样品的处理意见。

 

2、实验室技术能力

 

根据客户需求,检查对照实验室是否具备相应能力,合同任务是否与实验室计划安排相冲突。包括实验室资质、实验方法、环境情况(条件、保障)、设备(状态、精度)、人员(资格、在岗)、任务计划是否满足。评估分包方合同的有效性,分包方是否满足检测需求的能力,评估分包方的资质认定范围是否包含分包项目。根据实验室整体工作安排能否按时完成实验任务,另外也须考虑实验室的收益情况以及其他约束条件。

 

3、客户的配合能力

 

考虑客户提供的样件能否满足实验方法要求(如数量、成分、结构、大小、形状、状态),取样方法能否满足国家规定的取样要求。需要现场检测的,客户是否提供了满足检测的条件。

 

4、进度沟通

对测试周期(接受被测试软件至交付测试报告)超过 6 个月的软测试项目,实验室应与客户及被测试软件相关方保持必要沟通。沟通内容可包括:合同、客户要求变更及其落实情况; 计划进展情况,延误或其他主要偏离及其原因; 已发现的软件问题; 遇到的测试问题;需要沟通的其他问题。

 

5、保障措施及风险管控

审查在规定时间内能否安排相应人员,有能力组织协调内部关系与客户愉快协同,有能力协调实验室、设备等,满足实验条件。评审实验过程中可能出现的风险,考虑政策调整带来的风险,是否有应急预案,或者能获得客户谅解等。审查客户名称、地址、联络人、联络方式等真实性,通过相关渠道了解项目的真实性,评估客户的运营信誉状况、财务状况和支付能力等。

 

6、合同内容格式

主要审查内容是否违反法律条款,是否存在恶意条款。坚决杜绝为了利益接收违法或侵害第三方合法权益的委托任务,杜绝超范围(资质认定批准范围)或超能力承接委托任务,拒绝伪造数据、出具虚假报告或证明。评估委托是否涉及到专利、技术机密、商业机密,以及保守秘密的能力,避免失密引发的纠纷。认真审查合同条款,确定合同条款无遗漏,条款内容具体、明确、无歧义,切实可行。合同格式应符合国家法规及相关行业、机关、标准要求。审核相关审批手续的合规性,盖章、签字、时间等要素是否齐全。是否明确双方的权力、义务、免责条款、不可抗拒情形、纠纷处理等。

 

对常规软件测试(如某行业已有明确要求的例行软件测试)项目,测试合同可以是任何书面的协议。实验室应对软件测试协议及时形成详细的文字记录,并有审核确认。

 

合同评审应该作为质量手册的一部分,将合同评审的全部内容明确进去,合同评审过程中也要注意同步到记录文件中,如需更详细的模版文件可私信我。