/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

CNAS认证时最容易出问题的地方有哪些?

CNAS评审依据的规范文件主要分为两大类,规则类和准则类。我们先一起来看一下参加CNAS认证会用到哪些准则,然后通过统计数据分析容易出问题的是哪些环节,哪些部分需要我们重点投入精力去准备。

CNAS认证准则

规则类主要有:通用规则CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》、专用规则CNAS-RL01《实验室认可规则》和CNAS-RL02《实验室认可规则》。

 

准则类主要有:基本认可准则CNAS-CL01 《检测和校准实验室能力认可准则》和应用准则,我们软件测试领域CNAS认证应用准则主要有CNAS-CL01-A019:2018《检测和校准实验室能力认可准则在软件检测领域的应用说明》、《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》、《测量结果的计量溯源性要求》、《内部校准要求》 、《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所外检测活动中的应用说明》。

 

从下图《评审过程中不符合项总体数据分布图》可以看到,不符合项主要分布在CL01和应用说明这两大部分。

CNAS评审不符合项数据分布

(评审过程中不符合项总体数据分布图)

 

首先我们先来看CL01部分(CNAS-CL01 《检测和校准实验室能力认可准则》),该部分出问题占比最高,也是整个认证工作的基础,涉及到了实验室的管理要求和技术要求。

 

主要内容有:组织、管理体系、文件控制、要求/标书和合同的评审、检测和校准的分包、服务和供应品的采购、服务客户、投诉、不符合检测和/或校准工作的控制、改进、纠正措施、预防措施、记录的控制、内部审核、管理评审、人员、设施和环境条件、检测和校准方法及方法的确认、设备、测量溯源性、抽样、检测和校准物品的处置、检测和校准结果质量的保证、结果报告。

 

对软件测试领域的CNAS认证而言,管理要求与一般领域差异性不大,技术要求部分可参照CNAS-CL01-A019:2018《检测和校准实验室能力认可准则在软件检测领域的应用说明》。如果需要模版参考,也可以私信我获取。

 

出问题最多的领域其次是应用说明部分,对软件测试领域的CNAS实验室认证依据的文件是CNAS-CL01-A019:2018《检测和校准实验室能力认可准则在软件检测领域的应用说明》。

 

主要特别规定了通用要求中的公正性要求,资源要求中的人员、设备和计量溯源性,过程要求中的要求、标书和合同的评审、方法的选择、验证和确认、检测或校准物品的处置、技术记录、测量不确定度的评定、确保结果的有效性,以及管理体系要求中的管理体系文件的控制和纠正措施。

 

以上两部分就是我们在准备应对CNAS认证工作时的重中之重,需要我们投入更多的精力。如果你有其他的问题也可以私信我交流讨论。