/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件测试实验室2023年可以参加哪些能力验证

能力验证是利用实验室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力。参加能力验证是保证软件测试实验室质量的重要手段,有助于实验室评价和证明其测量数据可靠性,发现自身软件测试体系存在的问题,改进实验室的技术能力和管理水平。

 

能力验证的结果可作为证明实验室技术能力的有效证明,为管理部门、认可机构、客户和其他利益相关方选择、评价、认可有能力的实验室提供依据。实验室作为参加能力验证的主体,需基于自身需求和外部对能力验证的要求,在综合考虑内部质控水平、人员能力、设备状况、风险、运行成本等因素的基础上,合理策划并积极寻求适当的能力验证计划。

 

软件测试实验室在初次认可和扩大认可范围时,申请认可的每个子领域应至少参加过一次相关领域 的能力验证且获得满意结果,或虽有问题(可疑)结果,但仍符合认可项目依据的标准或规 范判定的要求。

 

通过认定认可后,参加能力验证的领域和频 次应满足 CNAS 能力验证领域和频次(CNAS-AL07)的要求,如信息技术领域的软件产品测试 应至少每 2 年参加一次。对 CNAS 能力验证领域和频次表中未列入的领域(子领域),只要存在可获得的能力验证,建议大家都要积极去参加。本文我们就一起来看一下,2023年度,在软件测试领域,我们可以参加的能力验证活动有哪些,以及相关详细信息。

 

首先我们需要登陆cnas认可委官网,在网站的右下角点击“中国能力验证资源平台”

软件测试实验室

进入中国能力验证资源平台之后,点击能力验证计划信息查询按钮。 

软件测试实验室

进入查询平台之后,我们选择时间,填写对应CNAS-AL06的领域代码,就可以查询到本年度我们可以参加的能力验证计划了,以下是2023年我们软件测试实验室可以参加的软件产品大类的能力验证计划。

软件测试实验室 

点击最后一栏联系方式,就可以找到能力验证提供者的详细信息了。

软件测试实验室

如果你想查看其他类别的能力验证计划,可以通过《CNAS-AL06:20220101 认可领域分类》文件查询到你所需要的领域代码,再进行查询即可。

 

以上就是我们为大家介绍的软件测试实验室2023年可以参加哪些能力验证的全部内容,前面的文章中我们也为大家介绍过能力验证容易出问题的地方以及不符合项的整改方法,需要可点击查看。后续我们会继续针对软件测试实验室能力验证的相关细节进行介绍,敬请继续关注。

 

(谢绝转载)