/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件测试实验室【质量手册】应该包含哪些内容?

软件测试实验室想要申请CNAS认可,首先要依据CNAS认可准则,建立属于自己的管理体系。管理体系有效运行6个月,所涉及的要素都经过运行,且保留有相关记录后,方可进行正式的申请工作。管理体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、《记录表格》和《作业指导书》等,其中《质量手册》是其重中之重。本文我们就针对软件测试实验室的《质量手册》需要包含的内容进行盘点。

 

一份合格的软件测试实验室《质量手册》应该将通用性认可规则、专用性认可规则和强制性认可准则的要求体现出来。判断我们的《质量手册》是否完整,可以通过与CNAS官方发布的CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》核查表和CNAS-CL01-A019:2018《检测和校准实验室能力认可准则在软件检测领域的应用说明》核查表这两个文件进行比对,检查是否有遗漏的部分。

 

首先,作为软件测试实验室运行的指导性文件,需要将适用范围、建立依据和方针目标等方面内容明确出来。宏观方面做好规划后,接下来的内容就可以根据CNAS认可规则和CNAS认可准则要求的内容进行规划了。需要规划的内容有:

 

1、通用要求:公正性;保密性;独立性

 

2、结构要求:行政管理要求;组织和管理

 

3、资源要求:人员;设施和环境条件;设备;计量溯源;外部提供的产品和服务

 

4、过程要求:要求、标书和合同评审;方法的选择、验证和确认;抽样;检测和校准物品的处置;技术记录;测量不确定度的评定;确保结果有效性;报告结果;投诉和申诉;不符合工作;数据控制和信息管理

 

5、管理体系:管理体系;文件控制;记录控制;应对风险和机遇的措施;改进;纠正措施;内部审核;管理评审

 

可以参照以上几部分搭好框架,根据CNAS认可规则和CNAS认可准则的具体要求进行内容填充即可。

 

最后,最好将检验/检测项目及所依据的标准;办公场所平面图;内外部组织机构图;要素职能分配;检验机构能力认可准则要素条款与质量手册章节对照表;检验检测机构资质认定能力评价、检验检测机构通用要求条款与质量手册;章节对照表;程序文件和作业指导书目录;测量仪器设备溯源图等文件附在《质量手册》的后面。

 

以上就是我为大家整理的软件测试实验室《质量手册》需要包含的内容,后续的文章将针对每一部分为大家进行详细解读,敬请继续关注。也欢迎大家通过评论或私信交流探讨。

 

(原创文章,禁止转载,转载必究)