/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件测试CNAS实验室认证需要准备的表单汇总,对照查漏补缺

建立科学完善的质量管理体系是软件检测实验室申请CNAS认可的前提条件,也是实验室测试结果科学性、公正性和准确性的重要保障。软件测试实验室获取CNAS资质后,证明实验室的质量管理体系足够科学和完善,运行的程序具有技术有效性,实验室内部员工的技术能力过硬,可以增强实验室在软件检测市场领域的竞争能力,赢得政府部门和社会各界的信任没得到更广泛的承认和认可。本文我们就一起来看一下,软件测试实验室在申请CNAS资质时,需要从哪些环节着手准备,每个环节需要落地哪些表单,帮助你快速查漏补缺。

 

首先在管理层面,需要涵盖的内容有:组织;管理体系;文件控制;要求、标书和合同评审;分包;服务和供应;客户投诉;改进;不符合项控制;纠正措施;预防措施;记录控制;内部审核;管理评审;公正性;保密性;独立性。在技术方面的关键点有:人员;设置和观景条件;检测和校准方法;设备;测量溯源性;抽样;样品的处置;结果的质量保证;结果报告。

 

与为实现预期结果有关的所有过程和程序都必须形成文件,建立实施并执行的质量管理体系应该与活动范围相适应,确保改写的都必须鞋,写到的都必须做到,做到的要有记录,无记录的都是为无效。


(谢绝转载)