/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件检测实验室如何获得CNAS认可

本文我们从认可流程、软件检测实验室需要具备的条件、需要做哪些工作等方面系统地为大家介绍一下软件检测实验室如何获得cnas认可。首先我们先来了解一下认可流程。

 

要申请CNAS资质,首先我们需要通过到访、电话、传真以及其他电子通讯等方式向CNAS 秘书处表示认可意向,CNAS 秘书处会将最新版的认可规范和有关文件给到我们。软件检测实验室根据这些文件进行自我评估,满足条件后,按 CNAS 秘书处的要求提供申请资料,并交纳申请费用。

 

然后,CNAS 秘书处审查申请人提交的申请资料,作出是否受理的决定并通知我们。如果不通过一般会告诉我们不符合要求的地方,但不会做相关的解释。

 

CNAS 秘书处受理申请后,安排评审组长审查申请资料。 只有当文件评审结果基本符合要求时,才会安排现场评审。文件评审发现的问题,CNAS 秘书处会反馈回来。

 

最后,评审组依据 CNAS 的认可准则、规则、要求、实验室管理体系文件及有关技术标准对软件检测实验室申请范围内的技术能力和质量管理活动进行现场评审。现场评审会覆盖申请范围所涉及的所有活动及相关场所。对于评审中发现的不符合,被评审实验室应及时实施纠正,需要时采取纠正措施, 纠正/纠正措施通常应在 2 个月内完成。

 

接下来我们一起看一下软件检测实验室需要具备的条件,首先,软件检测实验室需要具有明确的法律地位。其次,建立了符合认可要求的管理体系,且正式、有效运行 6 个月以上。管理体系覆盖了全部申请范围,满足认可准则及其在特殊领域应用说明的要求,并具有可操作性的文件。 组织机构设置合理,岗位职责明确,各层文件之间接口清晰。 进行过完整的内审和管理评审,并能达到预期目的,且所有体系要素应有运行记录。

 

需要至少5名计算机及相关专业大专(含)以上的软件测试工程师,需要具有国家或行业承认的软件测试技术专业培训合格资质或计算机软件相关专业高级工程师资质,熟悉与软件测试任务相适应的被测试软件背景知识和软件测试技术。

软件检测实验室

再就是软件检测实验室的准备,包括软件测试工具、硬件设备、设备标识、实验室的装修等。

 

以上条件都完成后,还需要根据CNAS文件的要求,建立符合CNAS官方要求的实验室质量管理体系。有关软件检测实验室质量管理体系相关的内容前面我们也已经写过很多,欢迎查看我的专栏阅读参考。