/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件检测实验室cnas现场评审之现场试验、现场演示

软件测试实验室在申请CNAS认可时,经过了文审这一大难关后,现场评审是最后一个紧张环节,稍有不慎,前面做的大量工作都将前功尽弃。临近现场评审时,除了要严格检查各类文件材料,还要做好准备应对评审专家的现场考验。上篇文章中我们为大家汇总和归纳了一些软件测试实验室CNAS认可在现场评审的过程中经常容易提到的一些问题。本文我们继续为大家介绍,软件检测实验室cnas现场评审的现场试验、现场演示部分。

 

现场试验是指完整的试验过程,出具检测/校准结果报告的试验。现场演示是指可以表现试验过程及要点的试验,通过部分现场试验,加上操作人员口述和模拟操作,展现试验全过程。对于某些检测/校准过程时间很长,或某些检测/校准步骤对评审意义不大的项目,可考虑采用现场演示。

 

在此之前,我们需要对软件测试工程师进行安全保密、知识产权保护以及软件测试相关法规、标准等方面培训,确保我们的软件测试工程师对标准的解读、方法的理解、工具的原理、方法的操作、工具的操作以及文件的操作都能够熟练掌握。在回答专家提问时,要谦虚有礼,有问必答,回答问题时要提纲挈领,沉着流利。

 

现场评审的试验项目必须涉及申请范围内每个领域。所确定的试验项目应覆盖申请产品标准或测量参数要求的主要项目。当一个标准或规范涉及多个产品或参数时,应至少安排两至三个相应产品或参数试验。对多个标准或规范中具有共性的或有代表性的试验,可只安排一个试验。标准或规范的主要项目、典型参数在试验项目计划中一定要列入。

 

现场试验的评价内容主要包括校准/检测方法、校准/检测结果的表述、校准/检测经验和熟练程度、样品制备、测量系统和记录报告。若发现现场试验结果复现性差或者与已知数据明显偏离,则要求实验室分析原因。如系偶然,尽可能安排重做试验,否则不予确认。

 

以上就是我们为大家整理的软件检测实验室cnas现场评审需要注意的内容,欢迎大家一起交流讨论。

 

(谢绝转载)