/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

软件测试实验室申请CNAS,检测报告一定不能这样写

本系列文章为大家解读软件测试实验室在申请CNAS资质时需要注意的问题,供大家全面了解CNAS认证,查漏补缺。前面的文章中我们为大家解读了「不符合认可规则类文件的要求」部分、「组织」部分、「体系文件及控制」部分、「合同评审」部分、「供应商评价部分」部分、「记录」部分「内审」「管理评审」、「人员」和「检测/校准方法」部分,本文我们针对「检测报告」部分为大家进行解读。

 

我们在建立软件测试实验室管理体系时,检测报告也是其中的重要部分。首先在质量手册中,需要明确报告编写的规范、报告的格式以及内容要求、报告声明、报告意见和解释以及修改报告的程序。在下一个层级,需要在软件测试作业指导书中明确测试报告相关的记录程序以及评价的标准。在文件体系的最底层,还需要有软件测试报告的模版。

 

接下来我们就一起来看一下,在CNAS评审的过程中软件测试报告容易出现哪些问题。

软件测试实验室CNAS认证

通过上图可以看出,报告不完整方面出现的问题较多,像缺少标题、缺少标识、缺少检测方法、缺少样品描述、缺少日期信息、缺少批准人员信息等。再就是测试报告与其他文件的要求不一致或与自身前后不一致。最后一点是报告的修改要严格按照质量手册等文件中要求的格式进行。

软件测试实验室CNAS申请

上图是一份软件测试报告的部分目录,一份软件测试报告需要包含的内容首先要完整、全面,除了上图展示的内容外,还需要将软件八大特性的测试结果和缺陷情况描述出来。大家需要软件测试报告模版作为参考,可以私信我,也可以评论区交流讨论。

 

(谢绝转载)