/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

最新版CNAS实验室认可规范文件清单解读

CNAS认可委发布的CNAS认可规范文件是软件测试实验室建立规范的质量管理体系的重要参照标准,也是CNAS软件实验室评审的重要依据。我们不单是在申请CNAS资质时,需要对认可规范文件进行全面的学习,在实验室的日常管理工作中也需要做好对相关人员的培训。

 

近日,CNAS认可委在其官网发布了最新的CNAS实验室认可规范文件清单,让我们先一起来看一下,清单中都有哪些文件,最后我们再给大家介绍如何全面掌握这些文件以及软件测试实验室需要重点关注哪些文件。

软件测试CNAS认可

软件测试实验室

软件测试认可

CNAS软件测试认可

软件测试CNAS

软件测试

CNAS认可

CNAS

软件测试CNAS

软件测试CNAS认可

看到上面这过百的文件,我们可能会感到有些压力。下面我们就一起跟大家梳理一下,让大家更加清晰明了地掌握该如何利用这些文件。

 

CNAS认可规范文件包括:认可规则、认可准则、认可指南和认可方案,其中认可规则、认可准则、部分认可方案属于强制性要求类文件,认可指南属于非强制性要求文件,供各检测实验室参考。

 

我们在最初了解CNAS认证流程时,需要着重参考的是CNAS-RL01和CNAS-RL02。对CNAS认证流程有了一定的了解后,需要开始着手建立软件测试实验室的质量管理体系,在这个时候,我们需要重点参考的是CNAS-CL系列文件,尤其是CNAS-CL01和CNAS-CL01-A019。

 

下图就是我们为大家梳理的CNAS认可文件体系的结构图,标星的部分都是我们需要重点关注的部分。

软件测试CNAS认可

欢迎大家留言交流讨论,如需要软件测试实验室相关文件模版可以私信我。

(谢绝转载)