/catalog/85410ddc6ee74a9dbb35c2130e24f01c//Document/372128752996421.html/Document/371424500092997.html/Document/371078541340741.html/Document/368936205787205.html/Document/366115348693061.html/Document/365771916755013.html/Document/364326017318981.html/Document/363990907748421.html/Document/363661736116293.html/Document/363282826547269.html/Document/362224043794501.html/Document/361528000606277.html/Document/361160630026309.html/Document/360827480223813.html/Document/359383237263429.html/Document/359079762661445.html/Document/358317733015621.html/Document/357216202444869.html/Document/356565009268805.html/Document/356213580431429.html/Document/355842266464325.html/Document/354788264390725.html/Document/354445983854661.html/Document/353736358662213.html/Document/353397702893637.html/Document/351981546430533.html/Document/351609800073285.html/Document/351252578914373.html/Document/350914024833093.html/Document/349484900728901.html/Document/349127375528005.html/Document/348765452992581.html/Document/348409543127109.html/Document/347307459735621.html/Document/346996617220165.html/Document/346271601745989.html/Document/345928328765509.html/Document/344539081187397.html/Document/344114183065669.html/Document/343801717903429.html/Document/343450326245445.html/Document/342385050243141.html/Document/341986483970117.html/Document/341689395085381.html/Document/341323925491781.html/Document/332139845730373.html/Document/331779233521733.html/Document/331423512797253.html/Document/329951102271557.html/Document/329330331516997.html/Document/328946219622469.html/Document/328601302421573.html/Document/327166489817157.html/Document/326839500206149.html/Document/326488471265349.html/Document/326102419718213.html/Document/324627996889157.html/Document/324337008185413.html/Document/316205381832773.html/Document/315099961241669.html/Document/314732620763205.html/Document/314425070743621.html/Document/314066012147781.html/Document/312613596012613.html/Document/312310615466053.html/Document/308797474570309.html/Document/307367138873413.html/Document/307024997896261.html/Document/306303119683653.html/Document/299875316494405.html/Document/299239430344773.html/Document/298849419354181.html/Document/294624147923013.html/Document/293925795201093.html/Document/292477966655557.html/Document/292131932008517.html/Document/290013450829893.html

CNAS软件测试能力验证五大要点

能力验证是利用实验室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力。CNAS软件测试中心通过参加能力验证可以发现自身存在问题,改进实验室的技术能力和管理水平,证明测量数据可靠性。能力验证的结果可作为证明实验室软件测试技术能力的有效证明,为管理部门、认可机构、客户和其他利益相关方选择、评价、认可有能力的实验室提供依据。

 

不管是国家质检总局发布的《检验检测机构资质认定管理办法》还是CNAS认可委发布的CNAS-RLO2:2018《能力验证规则》都规定了,CNAS软件测试实验室需要基于自身需求和外部对能力验证的要求,合理策划并积极寻求适当的能力验证计划。本文我们就一起来看一下,软件测试实验室参加能力验证需要了解的五大要点。

 

依据标准:

 

有两个通用标准:GB/T 27043《合格评定 能力验证的通用要求》(ISO/IEC 17043:2010)和 ISO 13528:2015《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法 》。

 

参加能力验证流程:

CNAS软件测试

CNAS软件测试        

不满意结果及整改期限: 

 

合格评定机构在参加能力验证中出现不满意结果时,按照CNAS-RL02《能力验证规则》4.2.7款和4.2.8款采取相应措施,纠正措施和验证活动应在180天内完成。通常CNAS组织的能力验证计划,会要求获得不满意结果的合格评定机构将整改信息反馈至CNAS秘书处。对CNAS指定的计划,结果不满意的实验室和检查机构应在180天内将实施纠正措施的记录以及纠正措施有效性证明材料提交CNAS秘书处确认。

 

常见问题:

 

1. 未按照作业指导书要求进行检测   

 

能力验证计划的作业指导书是针对该项目特点而编制,其作用就是统一检测过程的关键环节,具有很强的操作性和针对性。检测人员未严格按照作业指导书要求操作,造成其操作环节与其他实验室有所不同,可能导致结果的偏离。

 

2. 对检测技术关键点的掌握不够  

 

检测人员的检测技术会影响检测结果的准确性,检验人员在操作过程中的任一点疏忽都可以导致最终结果的偏离。只有充分认识质量控制的重要性,加强学习,正确理解、全面掌握实验技术关键点,检验人员才能出色完成能力验证活动。

 

3. 仪器设备的工作状态不佳  

 

软件测试工具运行状态可影响检测结果的准确度,处于稳定状态,则检测数据的复现性得以实现,也进一步提高了测定结果的精密度,减小检测数据间的偏差,从而使检测结果更加准确可靠。这也是为什么我们更加推荐使用商业软件工具的一个重要原因。商业软件测试工具稳定性更高,测试结果也更加精准,更容易实现复现性。

 

4. 各实验室检测系统不同导致偏差  

 

不同的设备、方法所测定的结果间存在的差异可能导致能力验证的结果偏离,实验室应在查找原因时仔细分析辨别,因检测系统不同而产生偏离是否影响检测结果的准确性。

 

证明纠正措施的有效性的方式:

 

能力验证出现不满意结果,纠正措施有效性的验证方式有以下方式:

1) 再次参加CNAS组织或承认的能力验证计划;

2) 参加测量审核;

3) 通过CNAS软件测试评审组的现场评价